Web Analytics


 • Sever #1
 • Sever #2
 • Zoom+ Views: 7.4K

  Ngoại tình cùng mẹ kế trẻ

  Ngoại tình cùng mẹ kế trẻ, chát… Bảy, tám cái tát liên tục với tất cả sức lực… Chát… Chát… Ngọc đau lòng lắm chứ… nhưng bây giờ cô không thể nương tay… Xuống giường, Ngọc lấy sợi dây nịt… sợi dây mà hắn thường dùng với cô… Chát… Chát… Chát… những tiếng đánh chan chát vang lên liên tục… “… Đau quá…” … mặc cho hắn la cái gì thì la,Ngoại tình cùng mẹ kế trẻ Ngọc cứ đánh… Cô đánh liên tục như tra tấn tội phạm… cũng giống như hắn thôi… Chát… Chát… Chát… Đánh một lát, người hắn nổi lằn ngang… lằn dọc… nhiều lắm… mỏi tay.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image